Κανονισμός GDPR

Συναινώ ώστε η εταιρεία (Berries) να μου στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα που αφορούν την συγκεκριμένη παραγγελία (τρέχουσα κατάσταση, απόθεμα, επιβεβαίωση). Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να καταχωρήσουμε το email σου και τα προσωπικά σου δεδομένα από την ενότητα στοιχεία χρέωσης και αποστολής στο σύστημα μας ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η παραγγελία σου.

Τα προσωπικά σου δεδομένα θα είναι ορατά μόνο από συγκεκριμένους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της εταιρείας. Εάν επιλέξεις να αποστείλουμε την παραγγελία στον χώρο σου τότε τα απαραίτητα στοιχεία (όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση) θα προωθηθούν προς την εταιρεία μεταφορών.

Έχετε το δικαίωμα σε περίπτωση κατά την οποία θεωρείτε ότι η επεξεργασία που γίνεται δεν είναι σύμφωνη με τα ανωτέρω να αναζητείτε την προστασία της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων και να ζητήσεις να διαγράψουμε ή να μεταβάλλουμε τα δεδομένα σου. Είμαστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία των Γενικών Προσωπικών Δεδομένων να σε ενημερώσουμε για αυτό το δικαίωμα. Έχετε την δυνατότητα να επικοινωνείτε όποτε επιθυμείτε με την εταιρεία ώστε να ενημερωνόσαστε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα στο email info@berries.gr